Deo tren 100 cay vang

Hơn 40 năm sau khi loạt bài được đăng tải lần đầu (1969-1974), cùng với các tranh chấp biên giới và lãnh hải giữa Việt Nam và người láng giềng khổng lồ phương Bắc (và với cả các lân bang Trăm Việt), những điều chứa đựng trong Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh ngày càng minh bạch và đầy ý nghĩa.

Deo tren 100 cay vang

deo tren 100 cay vang

Media:

deo tren 100 cay vangdeo tren 100 cay vangdeo tren 100 cay vangdeo tren 100 cay vangdeo tren 100 cay vang